Me Kumppanit -sovelluksen ehdot

Yleistä

 1. Me Kumppanit -sovelluksen (jäljempänä ”Sovellus”) omistaa ja tarjoaa käyttöön Me Kumppanit Oy (jäljempänä ”Me Kumppanit”), y-tunnus 3269886-1, osoite: Kokkokallionkatu 13 A 3, 15170 Lahti, Suomi.
 2. Sovelluksen kautta asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) voi tutustua ja hyödyntää alennukset ja tarjoukset (jäljempänä ”Tarjoukset”) näiden käyttöehtojen mukaisesti.
 3. Näitä käyttöehtoja sovelletaan sovellukseen ja siinä esitettyyn sisältöön. Käyttämällä sovellusta asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan sekä niitä että sovelluksessa erikseen annettavia ohjeita.
 4. Käyttöehdot ovat asiakkaan saatavilla sovelluksessa. Suosittelemme, että asiakas tallentaa käyttöehdot myöhempää käyttöä varten.
 5. Sovellukseen liittyvät ehdot ovat saatavilla suomen kielellä.

Me Kumppanit -sovellus

 1. Me Kumppanit -sovellus on saatavilla Android-käyttöjärjestelmään Google Playstä ja iOS -käyttöjärjestelmään App Storesta. Sovellus edellyttää Android-version 6.0 tai tätä uudempaa versiota ja iOS 12.2 tai tätä uudempaa versiota.
 2. Sovelluksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi asiakkaan tulee huolehtia siitä, että hänellä on käytössään viimeisin sovellusversio.
 3. Sovelluksen lataaminen ja käyttöönotto eivät edellytä asiakkaalta rekisteröitymistä. Asiakas voi käyttää sovelluksen tarjouksia anonyymisti.
 4. Sovellusta anonyyminä käytettäessä kaikki asiakkaan tekemät valinnat ja tallentamat asetukset säilötään vain asiakkaan puhelimeen paikallisesti, eikä niitä tallenneta lainkaan muualle.
 5. Sovellus on asiakkaan käytössä ilman erillistä kirjautumista aina siihen saakka, kunnes hän poistaa sovelluksen laitteestaan. Asiakas voi lopettaa sovelluksen käytön ja siihen liittyvien palvelujen käyttämisen koska tahansa.

Me Kumppanit -tarjoukset

 1. Sovelluksen kautta asiakas:
  – saa tietoja kulloinkin voimassa olevista alennuksista ja tarjouksista.
  – saa tietoja tarjouksista ja niitä tarjoavista yrityksistä.
  – mahdollistaa tarjouksen tai alennuksen käyttämisen.
 2. Sovelluksen tarjoukset hyödynnetään sovelluksella skannaamalla QR-koodi paikan päällä. QR-koodin skannaamisen jälkeen tarjous on käytetty, eikä sitä voi palauttaa uudelleen käyttöön.
 3. Sovelluksen tarjoukset eivät koske jo alennettuja tuotteiden tai palveluiden hintoja eikä niitä voi yhdistää muihin alennuksiin ellei jäsenyritys toisin ilmoita.
 4. Tarjoukset on tarkoitettu yhdelle henkilölle ellei toisin mainita.
 5. HUOM! Sovelluksen tarjous tai alennus on kertaluontoinen.
 6. Me Kumppanit -jäsenyritys sitoutuu pysymään antamassaan tarjouksessa koko edun voimassaoloajan. Mikäli muutoksia tapahtuu Me Kumppanit -jäsenyritys on niistä itse vastuussa sovelluksen haltijalle.

 

Immateriaalioikeudet ja käyttöoikeus Sovellukseen

 1. Sovellus ja sen sisältö, mukaan lukien mm. tavaramerkit, toiminimet, tuotetiedot ja kuvat, ovat Me Kumppaneiden ja/tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta, jota suojaavat mm. tekijänoikeuslaki sekä kansainväliset immateriaalioikeussopimukset. Kaikki oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön pidätetään.
 2. Sovelluksen käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.
 3. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sovelluksessa esitetyn aineiston kopiointi, muu tallentaminen, lainaaminen, edelleen välittäminen ja muu hyödyntäminen edes osittain ilman Me Kumppaneiden etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty.
 4. Asiakas ei saa käyttää Sovellusta näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Me Kumppaneiden vastuu

 1. Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on” eli kulloinkin ajantasaisena. Me Kumppanit ei vastaa Sovelluksessa välitettävän sisällön virheistä, puutteista tai muista vioista.
 2. Me Kumppanit ei takaa sovelluksen saatavuutta eikä sen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.
 3. Me Kumppanit ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän sovelluksen käyttämisestä tai sovelluksesta annetusta informaatiosta, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.
 4. Me Kumppanit pidättää oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta sekä lopettaa sen, million tahansa osittain tai kokonaan ilman erillista ilmoitusta asiakkaalle.
 5. Olennaisista sopimusmuutoksista ilmoitetaan asiakkaille sovelluksessa kohtuullisessa ajassa etukäteen ennen muutosta. Asiakkaan tulee hyväksyä käyttöehtojen muutokset sovelluksen käytön jatkamiseksi.

Kolmansien osapuolien palvelut

Sovellus voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivustoille. Me Kumppanit ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Näille sivuille siirtyessään Asiakkaan tulee hyväksyä näiden sivujen mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

 1. Sovelluksen käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.
 2. Jos asiakkaalla on kotipaikka EU-maassa, kyseisen maan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön määräykset ovat kuitenkin ensisijaisia näihin sääntöihin nähden.
 3. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijasesti neuvotteluteitse.
 4. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Yhteystiedot

Jos sinulla on Sovellusta koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä:

Me Kumppanit Oy, 3269886-1
Kokkokallionkatu 13 A 3, 15170 Lahti
info@mekumppanit.fi
+358 40 2157714