Tietosuojaseloste

Voimassa 12.04.2022 alkaen. Käyttämällä palveluitamme hyväksyt alla olevat käytännöt.

1. Rekisterinpitäjä

Me Kumppanit Oy (3269886-1)
Kokkokallionkatu 13 A 3
15170 Lahti
info@mekumppanit.fi
jäljempänä MK

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Zinaida Melnikova
Toimitusjohtaja
zinaida.melnikova@mekumppanit.fi
0402157714

3. Rekisterin nimi

Me Kumppanit Oy:n kumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kumppanisuhteeseen perustuen MK:n kumppanuuteen kuuluvien toimien edistämiseksi ja takaamiseksi. Lisäksi tietoja saatetaan käsitellä kumppanisuhteeseen asiallisessa yhteydessä olevien toimien hoitamiseksi osana MK:n toimintaa. Henkilötietoja käytetään myös markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään ja yhteydenpitoon palveluita koskevissa asioissa.

5. Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee keräämiään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti huolellisuusperiaatetta noudattaen. Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietojen käsittelyn minimoinnin periaatetta, jonka mukaan tietoja käytetään vain siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä ja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot rekisteröidystä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaation nimi

Tietoja kerätään vain tarpeellisessa laajuudessa huomioiden tällä selosteella kohdassa 4. mainitut käsittelytarkoitukset.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Tietoja käsitellään pääasiassa kumppanisuhteen alkaessa tai kumppaniyrityksen yhteyshenkilön vaihtuessa.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisterissä olevat tiedot ja vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee osoittaa tässä tietosuojaselosteessa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä tämän selosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

9. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta kolmansille. Viranomaisille tietoja luovutetaan viranomaistoimien niin edellyttäessä ottaen huomioon voimassa olevan lainsäädännön asettamat rajat.

11. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina tietoina. Tiedot suojataan sekä teknisin että organisatorisin keinoin, joilla yhteisesti pyritään saattamaan tietosuojan taso riskiä vastaavaksi. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmät ja tiedostot ovat suojattu myös yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä

13. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja käsitellään vain siihen tarkoitukseen, johon ne on alun perin kerätty, ja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Hallintorekisterin osalta tietoja katsotaan tarpeelliseksi säilyttää 6 kuukauden ajan tapahtuman päättymisestä, jonka jälkeen ne hävitetään luotettavalla tavalla.
Henkilötietoja säilytetään huomioiden erityisesti kansallinen erityislainsäädäntö ja muutoinkin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamat minimisäilytysajat.

 

Evästeet

Päivitetty 12.04.2022

MK:n verkkosivustoilla käytetään evästeitä tämän selosteen mukaisesti. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa käyttäjän koneelle.

Ylläpitämiämme internet-sivusto on www.mekumppanit.fi. Käyttämällä ylläpitämäämme sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Tämä seloste kuvaa internet-sivuston evästeiden käyttöä; selosteen on tarkoitus kuvata sivustojen käyttäjille miksi ja miten yhdistys käyttää evästeitä internetsivustoillaan, ja kuinka niiden käyttöä on myös mahdollista rajata.

 1. Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ylläpitämallämme internetsivustolla: evästeiden avulla ymmärrämme paremmin kävijöidemme käyttäytymistä sivustolla ja voimme tämän mukaan tarjota yksilöllisen käyttökokemuksen. Evästeiden avulla haluamme esimerkiksi nopeuttaa ja sujuvoittaa sivuston toimintaa sekä kehittää sitä entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan.

Emme käytä evästeitä käyttäjien henkilökohtaisen tiedon keräämiseen tai sen välittämiseen kolmannelle osapuolelle.

2. Mitä evästeitä käytämme ja miten?

Google Analytics

Käytämme Google Analyticsia kerätäksemme tietoja siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustojamme. Keräämme tietoja varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita, ja ymmärtääksemme, mitä osa-alueita voimme tulevaisuudessa parantaa. Tämän avulla voimme esimerkiksi varmistaa, että käyttäjät löytävät etsimänsä sivustolta helposti.

Google Analytics kerää tietoja siitä, millä sivuilla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.
Google Analyticsin tietosuojasta voit lukea lisää täältä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

3. Evästeiden hallitseminen

Voit hyväksyä, poistaa tai kieltää kokonaan evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Huomaathan, että evästeiden käytön kieltäminen voi lähtökohtaisesti rajoittaa sivuston toimivuutta ja käyttökokemustasi. Asetukset ovat erilaiset eri selaimissa, joten niiden muuttamiseen voit perehtyä esimerkiksi käyttämäsi selaimen ohje-osiossa.

Lisää tietoa evästeistä ja niiden hallinnoimisesta saat osoitteesta aboutcookies.org tai Viestintäviraston sivuilta.